Biologisch

Vanaf het begin af aan wordt er op De Kooihoek biologisch geboerd. ‘Bio’ staat centraal in onze hele manier van werken, dus dit gaat verder dan het volgen van de wettelijke regels voor biologische productie. Ons bedrijf is (natuurlijk) Skal-gecertificeerd, onder nr. 6694. De wettelijke regels zijn te vinden op de website van Skal. Dit is de instantie die de naleving controleert en handhaaft. Www.skal.nl. De bekendste hiervan zijn een verbod op stikstofkunstmest en landbouwgif.

Dus wat doen we dan verder?
Biologisch boeren is met de natuur mee boeren in plaats van er tegenin. De schapen lammeren bijvoorbeeld af in het voorjaar, zodat de piek van de melkproductie samenvalt met de tijd dat schapen van nature het meeste melk kunnen geven. In de lente heeft het gras de hoogste voederwaarden en ook het langer worden van de dagen stimuleert de melkproductie.

Weidegang en grasland
Op de zomerdag lopen de schapen dag en nacht buiten. Op deze manier hoeven we minder te maaien en in te kuilen. Dit betekent lager energieverbruik. Zoals veel bio boeren zaaien we klavers die de stikstof uit de lucht binden voor meer eiwit in het gras. Ook is cichorei gezaaid om maag-darmwormen te voorkomen. In ons land staan veel verschillende grassen en kruiden omdat er niet met landbouwgif gewerkt wordt. Ridderzuring bestrijden we met de zuringsteker en akkerdistel met de heggenschaar.

Krachtvoer
Behalve gras, en ’s winters ingekuild gras, krijgen de schapen ook krachtvoer. Een deel van ons krachtvoer telen we zelf: Gerst, triticale (granen). Het krachtvoer dat we wel aankopen is natuurlijk van biologische oorsprong.

Rietveldzuivering
Het afvalwater van kaasmakerij en woonhuis wordt gezuiverd in een rietveldzuivering.

 

Zonne-energie
De zonnepanelen op het dak van de stal zorgen voor ongeveer een derde van ons elektriciteitsverbruik. In verband met de pachtsituatie kunnen we er helaas niet meer op leggen. Zonnecollectoren op de melkstal zorgen voor warm water.

 

Hout cv
De houtgestookte CV-ketel zorgt sinds 2011 voor warmte in huis en kaasmakerij. Ook wordt hiermee de melk voor het kaasmaken ’s winters opgewarmd. Het hout is tot nog toe afkomstig van de houtsingels op en rond ons eigen land.

Natuurbeheer
In de jaren negentig heeft Freek een houtsingel en bosje aangelegd. De singel wordt om de vijf of zes jaar onderhouden. Dat wil zeggen dat bomen en struiken worden afgezaagd waarna ze weer opnieuw uitlopen. Op deze manier blijft de beplanting de vorm van struiken houden. Het hout wat eruit komt gaat zoals gezegd in onze hout-cv. In deze singel staan onder andere sleedoorns, vuilboom, veldesdoorn, eiken, hazelaars en andere inlandse houtsoorten. Verder zorgen knotwilgen langs de sloot voor productie van stookhout. Door afwisseling van bosjes, bomen en grasland proberen we een omgeving te scheppen waar vogels en andere dieren zich thuis voelen. Meteen bij de bouw in 1988 is in de stal een kerkuilenkast opgehangen. Tot op heden is bijna elk jaar minstens één broedsel uitgevlogen. Dat zijn inmiddels dus naar schatting meer dan 300 uilskuikens! (Anno 2017.) Ook voor de steenuilen hangt een kast in een knotwilg. Om akkervogels zoals de patrijs te steunen, doet ons graanland mee met agrarisch natuurbeheer als ‘kruidenrijk akkerland’. Hiervoor gelden een aantal extra voorwaarden zoals dunner zaaien en stoppel laten staan in de winter. Naast dit perceel staat een bloemstrook van 12 meter breed.

 

Ons bedrijf is steeds in ontwikkeling. We blijven experimenteren en uitproberen hoe we nog verder kunnen gaan op weg naar onze ideale bedrijfsvoering.