Het Fries Melkschaap

 

Het Melkschaap is het Nederlandse schapenras dat het meest geschikt is voor de melkproductie. Er zijn twee stamboeken: het Fries en het Zeeuws.
Zie voor meer informatie www.melkschapen.nl.
Ook op de site van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen is goede informatie te vinden: szh.nl

Omdat het melkschaap in Nederland in de jaren zeventig en tachtig bijna verdwenen was, is het nog steeds een ‘officieel’ zeldzaam huiddier. Inmiddels zijn er gelukkig weer meer bedrijven die schapen melken, maar de genetische basis blijft smal.